خرید و فروش انبار و کارخانه در یاسوج

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش زمین تجاری

زمین تجاری برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی فروشی قوام اباد

زمین مسکونی برای فروش

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان