خرید و فروش خانه مسکونی در یاسوج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو نبش

خانه مسکونی برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی حیاط دار بدون اتاق

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل دو طبقه هر طبقه دو خواب

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمانی تجاری مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی