خرید و فروش خانه شهری در یاسوج

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو نبش

خانه شهری برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی حیاط دار بدون اتاق

خانه شهری برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل دو طبقه هر طبقه دو خواب

خانه شهری برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمانی تجاری مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان