رهن و اجاره آپارتمان در یاسوج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی