رهن و اجاره خانه شهری در یاسوج

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۳۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل ویلایی دو طبقه

خانه شهری برای اجاره

۱۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای اجاره

۳۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل سه خوابه

خانه شهری برای اجاره

۳۰۰.۰۰۰ تومان