خرید و فروش آپارتمان در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۴۰ متر مربع

۴۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی