رهن و اجاره انواع ملک در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۳۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی