رهن و اجاره آپارتمان در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی