رهن و اجاره دفتر کار در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۳۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی