رهن و اجاره خانه شهری در سنندج

رهن و اجاره خانه مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۱ تومان

رهن و اجاره خانه مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای اجاره

۵.۰۰۰ تومان