رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۳۲ متر مربع

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی