خرید و فروش آپارتمان در خرم آباد

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه 4 طبقه

آپارتمان برای فروش

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه اکازیون

آپارتمان برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش فوری بدلیل مهاجرت4طبقه110متری

آپارتمان برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان