خرید و فروش آپارتمان در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۲ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۲ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۳۳ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی