خرید و فروش خانه مسکونی در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۳۲ متر مربع

۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی