خرید و فروش مغازه در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای فروش

۲۳۲ متر مربع

۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۲ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۲ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۳۳ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۶۰ متر مربع

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی