خرید و فروش ویلا در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۶۰ متر مربع

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی