رهن و اجاره انواع ملک در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۲ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی