رهن و اجاره مجتمع مسکونی در خرم آباد

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۴۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره یک زیر زمین اداری

دفتر کار برای اجاره

۳۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره جهت کارگاه یا انباری

انبار و کارخانه برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو بلکس

خانه مسکونی برای اجاره

۳۰۰.۰۰۰ تومان