رهن و اجاره مغازه در خرم آباد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۳۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۲ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی