خرید و فروش خانه مسکونی در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی