خرید و فروش مغازه در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

واگذاری سرقفلی یک باب مغازه

مغازه برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی