رهن و اجاره، خرید و فروش مغازه در اراک

واگذاری سرقفلی یک باب مغازه

مغازه برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان