رهن و اجاره آپارتمان در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۸ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۶ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی