رهن و اجاره خانه مسکونی در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی