رهن و اجاره زمین کشاورزی در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۸ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۶ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی