تنکابن شیرود کچانک

تنکابن , مازندران
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قدمت : نیمه کار
۰
حمام
۰
خواب
۰
پارکینگ
۳۵۱
اندازه
-
طبقه
-
آسانسور

فروش زمین با کاربری مسکونی

خیابان : قربانی
نوع ملک : باغ
محله : کچانک
وضعیت مبلمان :
باغ پرتقال کاربری مسکونی حوزه شهر شیرود دو بر

امکانات

استان مازندران
شهر تنکابن
نوع ملک باغ
تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
شروع اجاره
پایان اجاره
قدمت نیمه کار
اندازه ۳۵۱ متر مربع
خواب ۰
حمام ۰
پارکینگ ۰
طبقه ۰
آسانسور -
وضعیت مبلمان
نوع آگهی‌دهنده صاحب ملک

شرایط

صاحب ملک
نام کامل :
ایمیل : Email
موبایل : Mobile

ارتباط با صاحب ملک

فروش ویژه
اصفهان, اصفهان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ۱ ۰
فروش ویژه
خوزستان, اهواز ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ۱ ۱
فروش ویژه
تهران, رباط کریم ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
اصفهان, اصفهان ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۰ ۰ ۰
فروش ویژه
تهران, تهران ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۰ ۰ ۰