رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بابل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی