خرید و فروش انواع ملک در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۴۲۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی