خرید و فروش آپارتمان در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش آپارتمان مسکونی

آپارتمان برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپاتمان و مغازه

آپارتمان برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه150 متری

آپارتمان برای فروش

۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی