خرید و فروش ویلا در ساری

رهن و اجاره ویلای سه خوابه دوبلکس

ویلا برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلای سوبلکس 5 خوابه حمام مستر

ویلا برای فروش

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه استخردار

ویلا برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای 4 خوابه

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه اقساطی

ویلا برای فروش

۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه دوبلکس

ویلا برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه دوبلکس

ویلا برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای چهار خوابه

ویلا برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان