خرید و فروش ویلا در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۴۲۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی