خرید و فروش انواع ملک در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۷ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی