خرید و فروش آپارتمان در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی