خرید و فروش خانه مسکونی در بجنورد

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو طبقه دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوطبقه با یک اتاق

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان