خرید و فروش خانه مسکونی در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی