خرید و فروش دفتر کار در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۷ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی