خرید و فروش مغازه در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی