خرید و فروش مغازه در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۷ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی