رهن و اجاره مسافرخانه در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مغازه
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی