رهن و اجاره مغازه در بجنورد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی