خرید و فروش انواع ملک در قزوین

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی