خرید و فروش خانه مسکونی در قزوین

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

زمین مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی