خرید و فروش دفتر کار در قزوین

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

اپارتمان 75متری

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

62 متری تهران قدیم (وام دار)

آپارتمان برای فروش

۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان کلنگی

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی