خرید و فروش مغازه در قزوین

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک واحد تجاری

مغازه برای فروش

۱۷۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه بسیار شیک

مغازه برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی