خرید و فروش هتل در قزوین

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

زمین مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی