خرید و فروش ملک در قزوین

فروش یا معاوضه خانه ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک واحد تجاری

مغازه برای فروش

۱۷۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه بسیار شیک

مغازه برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با وام 7درصدی

آپارتمان برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان