خرید و فروش انواع ملک در قم

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دارای پروانه 6طبقه

آپارتمان برای فروش

۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک ملک استثنایی چهارخوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه با یک مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک کلنگی نزدیک حرم جهت ساخت هتل

خانه مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان