خرید و فروش مجتمع مسکونی در قم

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دارای پروانه 6طبقه

آپارتمان برای فروش

۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان