خرید و فروش مسافرخانه در قم

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش یا معاوضه منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک ملک استثنایی چهارخوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه با یک مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک کلنگی نزدیک حرم جهت ساخت هتل

خانه مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان