خرید و فروش ویلا در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۰۱

فروش خانه ویلایی دو طبقه

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

فروش خانه ویلایی چهار خوابه

ویلا برای فروش

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی مسکونی دو طبقه

ویلا برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای 202 متری در 3 طبقه

ویلا برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی چهارخوابه

ویلا برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی