خرید و فروش ویلا در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۰۱

ویلا
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

ویلا
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی