خرید و فروش ملک در قم

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی مسکونی دو طبقه

ویلا برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه سه تا خانه کلنگی

خانه شهری برای فروش

۱.۶۳۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی 3 طبقه

خانه شهری برای فروش

۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای 202 متری در 3 طبقه

ویلا برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی چهارخوابه

ویلا برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان