خرید و فروش خانه شهری در قم

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه سه تا خانه کلنگی

خانه شهری برای فروش

۱.۶۳۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی 3 طبقه

خانه شهری برای فروش

۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دو خوابه دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان