خرید و فروش مغازه در قم

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی مسکونی دو طبقه

ویلا برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان