رهن و اجاره انبار و کارخانه در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

۱۰۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۱۴ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی